Corkickle Brake - Gordon Nicholson's Photos

<<-- Previous   --Index--   Next -->>

Edmund Gilmour (Bimbo) putting brake on coal wagon


Image 13 of 29  -  42 kB

<<-- Previous   --Index--   Next -->>